Przeznaczenie
 
Szukaj
Szukaj Zaawansowane
 
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
 
Tu nas znajdziesz

jesteśmy na allegro.pl

 

 

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w załączeniu do niniejszej wiadomości e-mail przesyłamy Państwu informację dotyczącą sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz wskazujmy, jakie są w związku z tym Państwa uprawnienia.

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) Matra Krystyna Bobrowicz
z siedzibą w Białymstoku, ul. Kalinowskiego 2/37 15-875 Białystok (dalej jako: „Matradecor”) informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych staje się Matra Krystyna Bobrowicz z siedzibą w Białymstoku,  ul. Kalinowskiego 2/37 15-875 Białystok, wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej posiadający
NIP: 5421811218. Kontakt z Matradecor możliwy jest także pod
adresem mailowym: matradecor@gmail.com
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Matradecor
usługi informatyczne, jak również operatorzy sieci komórkowych, operatorzy
płatności internetowych, firmy kurierskie i operatorzy pocztowi, jak również – w
przypadku takiej konieczności – kancelarie prawnicze.
3. Matradecor nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji na
Pani/Pana rzecz zamówienia, a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków
księgowych lub podatkowych Matradecor oraz ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń
przez Matradecor.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia
skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy Rozporządzenia. Ma Pani/Pan także prawo żądania informacji o swoich danych
osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
dobrowolnej zgody.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
7. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
realizacji zamówienia. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest
dobrowolne i nie ma wpływu na realizację usługi.